Skip to main content

Good walls make good neighbours

  • November 16, 2020

Have you always wanted to know everything about the history of gutters, cesspits and toilets? Now you get a unique opportunity with the latest book by HOST member Heidi Deneweth! In "Goede muren maken goede buren. Verbouwingen en buurtleven in Brugge, 1500-1800" you can read about how daily life and neighbourhood life in the City of Bruges have changed since its medieval heyday.


The book, published by Marc Van de Wiele, Genootschap voor Geschiedenis te Brugge en Levend Archief VZW, is now available for 34 euros from your bookseller.

Read a short summary below (in Dutch):


De Brugse Middeleeuwen zijn al uitstekend gedocumenteerd, maar hoe veranderde Brugge na haar middeleeuwse hoogtijdagen en welke impact had dit op de stedelijke ruimte en het buurtleven? Brugge was niet langer het wereldcentrum van weleer, maar het bleef wel één van de grootste steden van de Zuidelijke Nederlanden. De economie bleef het relatief goed doen. Terwijl handelaars en ondernemers hiervan volop de vruchten konden plukken, verging het de gewone Bruggelingen minder goed. Velen verarmden zienderogen en moesten noodgedwongen hun huizen verkopen. Dat zorgde niet alleen voor grondige verschuivingen op de vastgoedmarkt, maar het drukte ook zijn stempel op de bebouwde ruimte en het buurtleven. Wat er precies veranderde wordt hier uitgelegd aan de hand van drie typewijken: een rijke buurt nabij de Riddersstraat, een middenklassebuurt aan de Eekhoutstraat en een volksere wijk bij de Sint-Clarastraat. Erfdienstbaarheden over gemeenschappelijke zijgevels, dakgoten, beerputten, waterputten, afvoerbuizen, recht van overpad of inkijk in elkaars huizen en tuinen leren ons verrassend veel over het dagelijks leven in vroegmodern Brugge. Behalve sappige anekdotes, levert dit een mooi beeld over verbouwingen, samenwerking en conflicten in diverse buurten. Hieruit blijkt dat Brugge tussen 1500 en 1800 veel grondiger veranderd is dan het
vrijwel intact gebleven stratenplan ons wil doen geloven.