Naar inhoud

Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen

Stadsgeschiedenis schrijven in het hart van Europa

Sinds haar oprichting in 2005 verricht onderzoeksgroep HOST innovatief onderzoek op het gebied van  stadsgeschiedenis en draagt zo bij aan inzichten in hedendaagse maatschappelijke uitdagingen. Essentieel voor ons onderzoek is de historische rol van steden als katalysatoren voor processen van economische innovatie, sociale uitsluiting en integratie, en politiek-institutionele verandering. Ons werk richt zich voornamelijk op steden in Brabant en Vlaanderen, twee kernregio's van de Zuidelijke Nederlanden die gekenmerkt worden door een hoge mate van verstedelijking, commercialisering en vroege industrialisering, maar ook door een duidelijke variatie in stedelijke structuren en diepgaande veranderingen in economische ontwikkeling. We bestuderen deze regio's vanuit een internationaal, comparatief perspectief. Ons onderzoek bestrijkt de periode van de late middeleeuwen tot en met de negentiende eeuw. HOST heeft meer dan vijfentwintig vaste leden, waaronder professoren, postdoctorale onderzoekers en doctoraatsstudenten. Velen van onze medewerkers zijn internationaal erkende onderzoekers met tal van publicaties en betrokken bij zowel internationale als nationaal gefinancierde onderzoeksprojecten.