Naar inhoud

Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen

Stadsgeschiedenis schrijven in het hart van Europa

Sinds haar oprichting in 2005 doet onderzoeksgroep HOST van de Vrije Universiteit Brussel innovatief onderzoek naar stadsgeschiedenis. Ons onderzoek draagt bij aan inzichten in huidige maatschappelijke uitdagingen. We kunnen daarbij teruggrijpen naar complementaire expertise in de sociale en economische geschiedenis van stedelijk Brabant en Vlaanderen van de middeleeuwen tot en met de lange 19de eeuw. De onderzoeksfocus van HOST omvat de interacties tussen sociale ongelijkheid, migratie en sociale relaties in een langetermijns- en vergelijkend perspectief.