Naar inhoud

Goede muren maken goede buren

  • 16 november 2020

Heb je altijd alles al willen weten over de geschiedenis van dakgoten, beerputten en toiletten? Je krijgt nu een unieke kans met het nieuwste boek van HOST-lid Heidi Deneweth! In "Goede muren maken goede buren. Verbouwingen en buurtleven in Brugge, 1500-1800" lees je over hoe het dagelijkse leven en het buurtleven in de Stad Brugge zijn veranderd sinds haar middeleeuwse bloeiperiode.


Het boek met als uitgevers Marc Van de Wiele, Genootschap voor Geschiedenis te Brugge en Levend Archief VZW is nu te vinden voor 34 euro bij je boekhandelaar.


Lees hieronder een korte samenvatting:


De Brugse Middeleeuwen zijn al uitstekend gedocumenteerd, maar hoe veranderde Brugge na haar middeleeuwse hoogtijdagen en welke impact had dit op de stedelijke ruimte en het buurtleven? Brugge was niet langer het wereldcentrum van weleer, maar het bleef wel één van de grootste steden van de Zuidelijke Nederlanden. De economie bleef het relatief goed doen. Terwijl handelaars en ondernemers hiervan volop de vruchten konden plukken, verging het de gewone Bruggelingen minder goed. Velen verarmden zienderogen en moesten noodgedwongen hun huizen verkopen. Dat zorgde niet alleen voor grondige verschuivingen op de vastgoedmarkt, maar het drukte ook zijn stempel op de bebouwde ruimte en het buurtleven. Wat er precies veranderde wordt hier uitgelegd aan de hand van drie typewijken: een rijke buurt nabij de Riddersstraat, een middenklassebuurt aan de Eekhoutstraat en een volksere wijk bij de Sint-Clarastraat. Erfdienstbaarheden over gemeenschappelijke zijgevels, dakgoten, beerputten, waterputten, afvoerbuizen, recht van overpad of inkijk in elkaars huizen en tuinen leren ons verrassend veel over het dagelijks leven in vroegmodern Brugge. Behalve sappige anekdotes, levert dit een mooi beeld over verbouwingen, samenwerking en conflicten in diverse buurten. Hieruit blijkt dat Brugge tussen 1500 en 1800 veel grondiger veranderd is dan het
vrijwel intact gebleven stratenplan ons wil doen geloven.