Naar inhoud

Historici verzetten zich tegen Vlaamse canon

  • 8 oktober 2020

In dagblad De Standaard penden historici van alle Vlaamse universiteiten een opinie neer over de fameuze Vlaamse canon die op termijn in het onderwijs zal geïntegreerd worden. Ook Anne Winter en Wouter Ryckbosch van onderzoeksgroep HOST schreven mee aan het stuk.

Zij argumenteren onder meer dat het opzetten van een canon haaks staat op het historisch denken, waarbij je de geschiedenis vanuit verschillende perspectieven bekijkt. Geschiedenis bekijken door een Vlaams-nationale bril dreigt gevaren in te houden zoals teleologische opvattingen over het verleden en zelfs staatspropaganda wanneer die voor onderwijs en inburgering wordt ingezet.

De volledige uiteenzetting over het verzet van de historici tegen de canon kan je hier lezen.