Naar inhoud

Voltooide doctoraten

 

JANNA EVERAERT

 

Doctoraatsthesis

Macht in de metropool. Politieke elitevorming tijdens de demografische en economische bloeifase van Antwerpen (ca. 1400-1550)

Promotor(en)

Frederik Buylaert, Peter Stabel & Anne Winter

Dag van verdediging

3/12/2020


 

KRISTOF LOOCKX

 

Doctoraatsthesis

From Sail to Steam: Two Generations of Seafarers and the Maritime Labour Market in Antwerp, 1850-1900

Promotor(en)

Hilde Greefs & Anne Winter

Datum van verdediging

27/05/2020


 

THOMAS VERBRUGGEN

 

Doctoraatsthesis

Maids on the Move: the Migration of Foreign Domestic Servants to Antwerp and Brussels (1880-1910)

Promotor(en)

Hilde Greefs & Anne Winter

Datum van verdediging

29/04/2020


 

MARJOLEIN SCHEPERS

 

Doctoraatsthesis

Negotiating Migration Regulation and Access to Welfare in Eighteenth-Century Flanders

Promotor(en)

Thijs Lambrecht & Anne Winter

Datum van verdediging

31/05/2019


 

JELTEN BAGUET

 

Doctoraatsthesis

"De heren van Gent": Politieke en sociale verandering in de zestiende eeuw ["The Lords of Ghent": Political Elites and Social Change in the Sixteenth Century] (Request in library)

Promotor(en)

Frederik Buylaert, Anne-Laure Van Bruaene & Anne Winter

Datum van verdediging

7/12/2018


 

ANS VERVAEKE

 

Doctoraatsthesis

Met recht en rede(n): Toegang en gebruik van burgerlijke rechtbanken in het Brugse Vrije (1670-1795) [With law and reason: The accessibility and use of the civil courts in the Franc of Bruges (1670-1795)] (Request in library)

Promotor(en)

Thijs Lambrecht & Griet Vermeesch

Datum van verdediging

28/06/2018


 

ALEXANDER COPPENS

 

Doctoraatsthesis

Tussen beleid en administratieve praktijk: De implementatie van het Belgisch migratiebeleid in negentiende-eeuws Brussel [Between Policy and Administrative Practice: The Implementation of the Belgian Migration Policy in Nineteenth-century Brussels] (Request in library)

Promotor(en)

Hilde Greefs & Anne Winter

Datum van verdediging

11/01/2017


 

ELLEN DEBACKERE

 

Doctoraatsthesis

Tussen stad en staat. Het lokale beleid ten aanzien van buitenlanders in Antwerpen, 1830-1880 [Between city and state. The local policy towards foreigners in Antwerp, 1830-1880]

Promotor(en)

Hilde Greefs & Anne Winter

Datum van verdediging

13/04/2016     


 

HASSAN BEN TOUTOUH

 

Doctoraatsthesis

Dienstweigeraars en deserteurs in de Franse Tijd (1798-1814). Sociaal-economische en culturele oorzaken van de Brabantse weerspannigheid [Draft evaders and deserters in the French Period (1798-1814). Socio-economic and cultural causes of Brabantine recalcitrance] (Request in library)

Promotor(en)

Catharina Lis & Anne Winter

Datum van verdediging

16/06/2015


 

RIK VERCAMMEN

 

Doctoraatsthesis

Levenslopen aan de rafelrand: 'bedelaars' en 'landlopers' in Belgische Rijksweldadigheidskolonies, 1870-1930 [Life trajectories on the fringe. Vagrants and beggars in the Belgian state benevolent colonies (1870-1930)] (Request in library)

Promotor(en)

Catharina Lis & Anne Winter

Datum van verdediging

14/05/2014


 

THOMAS GOOSSENS

 

Doctoraatsthesis

Staat, leger en ondernemers in de Oostenrijkse Nederlanden: de centralisering van de militaire organisatie en het beheer van de militaire bevoorradingscontracten [State, army and contractors in the Austrian Netherlands: the centralisation of the military organization and the management of military supply contracts] (Request in library)

Promotor(en)

Griet Vermeesch

Datum van verdediging

26/10/2012

 


 

BRIGITTE MARTENS

 

Doctoraatsthesis

De Antwerpse Jezuiëten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw: een communicatiehistorische analyse van de Nederlandstalige controverse-literatuur (1595-1690) [The Antwerp Jesuits and the big media debate in the seventeenth century: a communication-historical analysis of the Dutch controversion-literature (1595-1690)] (Request in library)

Promotor(en)

Catharina Lis & Caroline Pauwels

Datum van verdediging

14/05/2010


 

HEIDI DENEWETH

 

Doctoraatsthesis

Houses and people. Living, building, investing and borrowing in three neighbourhoods of Bruges from the middle ages until the nineteenth century (Request in library)

Promotor(en)

Hugo Soly

Datum van verdediging

1/07/2008


 

ANNE WINTER

   

Doctoraatsthesis

Patterns of Migration and Adaptation in the Urban Transition: Newcomers to Antwerp, c. 1760-1860 (Request in library)

Promotor(en)

Hugo Soly

Datum van verdediging

27/03/2007


 

BART WILLEMS

   

Doctoraatsthesis

Krediet, vertrouwen en sociale relaties: kleine producenten en winkeliers te Antwerpen in de 18de eeuw [Credit, trust and social relations: small producents and shopkeepers in Antwerp in the 18th century] (Request in library)

Promotor(en)

Hugo Soly

Datum van verdediging

1/12/2006


 

ERWIN STEEGEN

 

Doctoraatsthesis

Een winkel in de buurt? Kleinhandel en kleinhandelaren in Maastricht, 1680-1805 [A shop nearby? Retail and retailers in Maastricht, 1680-1805] (Request in library)

Promotor(en)

Hugo Soly

Datum van verdediging

25/09/2005


 

FREDERIK VERLEYSEN

 

Doctoraatsthesis

Het hemelse festijn: religieuze cultuur, sociabiliteit en sociale relaties in de corporatieve wereld van Antwerpen, Brussel en Gent (Ca. 1585-ca.1795) [The heavenly feast: religious culture, sociability and social relations in the corporative world of Antwerp, Brussels and Ghent (Ca. 1585-ca.1795)] (Request in library)

Promotor(en)

Hugo Soly

Datum van verdediging

31/05/2005